POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZASYPIAMY.PL

 

Szanując oraz respektując Twoje prawa wynikające z RODO tj. Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dlatego zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem https://www.zasypiamy.pl jest Weronika Pomin prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zasypiamy.pl Weronika Pomin, wykonywaną w Karłowicach (62-006) przy ul. Topolowej 12/1. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: kontakt@zasypiamy.pl, lub pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym.

W naszym serwisie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko – w celu realizacji umowy i uzyskania możliwości kontaktu z Tobą (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) adres zamieszkania – w celu realizacji zamówienia, czyli wysyłki zamówionego towaru (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP (o ile osoba, która dokonała zamówienia prowadzi działalność gospodarczą) – w celu realizacji zamówienia (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) numer telefonu – w celu uzyskania możliwości kontaktu z Tobą oraz realizacji umowy, szczególnie w przypadku konsultacji telefonicznych lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, jak.np. zmiana terminu szkolenia (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na należytym prowadzeniu przez nas działalności gospodarczej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) adres e-mail – w celu realizacji umowy – to na ten adres wysyłamy potwierdzenie zamówienia, link z dostępem do treści cyfrowych oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeśli zostałeś subskrybentem naszego newslettera, również w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowej (nie częściej niż raz na tydzień) (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Jeśli zgodziłeś się na wysyłanie ofert marketingowych lub wysyłkę newslettera, również w celu ich wysyłania (nie częściej niż raz na tydzień) podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli natomiast nie wyraziłeś takiej zgody podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej ofercie handlowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez nas w celach technicznych. Adresy IP mogą również być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na należytym prowadzeniu przez nas działalności gospodarczej oraz zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) dane rozliczeniowe – takie jak numer konta, w celu realizacji umowy lub, jak również realizacji zwrotu lub reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
h) cookies – nasz serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na należytym prowadzeniu przez nas działalności gospodarczej oraz zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz w polityce cookies.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże jeśli nie podasz nam pewnych danych, nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz niektórych lub wszystkich usług oferowanych w serwisie.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera lub innych naszych ofert informacyjnych, handlowych, marketingowych (w tym profilowanie i remarketing) przetwarzane są w celu przesyłania Ci newslettera lub proponowania ofert dopasowanych do Twoich potrzeb. W tym celu jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia oceny danych zachowanych w trakcie odwiedzin naszego serwisu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera lub innych ofert informacyjnych, handlowych i marketingowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z ich otrzymywania lub sprostować swoje dane. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Dla ochrony Twoich danych osobowych stosujemy protokół SSL. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

Administrator, po uzyskaniu Twojej zgody może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom oraz innym stronom trzecim, w celach informacyjnych, handlowych i marketingowych.

Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych. W serwisie korzystamy z narzędzi dostarczanych przez inne serwisy np. portale społecznościowe. W odniesieniu do tych serwisów, zarządzanych przez podmioty trzecie, obowiązują określone przez nich zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Podmiotami, którym powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe lub marketingowe, jak również podmioty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie tarczy prywatności UE-USA. W przypadku takiego przekazania podejmiemy wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

 

Obowiązuje od 2019-10-04

Shopping Cart
Scroll to Top